cropped-akateeminen_wartti_logo.png

Osallistu juoksuun Akateemisessa Wartissa 2016!

Vauhdikas 15 minuutin viestijuoksu tekee paluun Otaniemeen Alvarille 20.4.2016. Tapahtuma on osa samana päivänä tapahtuvaa WappuAaltoa.

 

Akateemisessa Wartissa on tavoitteena juosta 15 minuutissa niin pitkälle kuin ehtii. Juoksussa sisältää 7 osuutta, jotka voidaan jakaa 5-7 juoksijalle. Juoksijaa ei saa vaihtaa kesken osuuden. Viimeinen juoksija juoksee niin kauan, kunnes aika tulee täyteen.

 

Juoksu kilpaillaan kolmessa eri sarjassa: Kilpasarjassa, hupisarjassa ja sikarisarjassa. Kilpasarjassa nopeampaakin nopeammat kiiturit kilpailevat, kun taas hupisarjassa kilpaillaan ryhmän tyylikkyydellä. Tyylikkyydessä näyttävyys on kaikki kaikessa eli panostaminen asusteisiin, rekvisiittaan sekä ryhmähenkeen ovat hyvin suositeltuja. Sikarisarjassa tapahtumaa tukevat yritykset ottavat mittaa toisistaan.

 

Osallistujamaksu sisältää haalarimerkit osallistujille ja voittajat palkitaan!

Kilpailun hinnasto:
HUPI: EUR 15 /team
KILPA: EUR 20 /team
YRITYS: EUR 60 /team

 

Wartin jälkeen voi suunnata jatkoille KY:n kulttuurijaoston jatkoille.

Ilmoittautuminen juoksuun

Facebook

WappuAalto Facebookissa

15.00 WappuAallon startti
18.00-18.15 Akateeminen Wartti
19.00 Palkintojenjako
21.00 Jatkot smökissä

Run the Academic Quarter on the 20nd April!

A speedy 15-minute relay run is coming back to Alvari in Otaniemi on 20.4.2016. The event is part of the WappuAalto happening on the same day.

In the Akateeminen Wartti, the aim is to run as far as you can in 15 minutes. There are seven stages in the run, which can be divided between 5-7 runners. A runner cannot be changed in the middle of a stage. The last runner runs until the time is up.

The run is competed in three different categories: the competition category, the fun category and the cigar category. In the competition category, those runners who are as fast as lightning race against each other, whereas in the fun category competing is to do with the stylishness of the group. With stylishness, being showy is the be-all and end-all, so investing in costumes, props and group spirit are highly advisable. In the cigar category, the companies that support the event come up against each other.

The participation fee includes overall badges for the participants and the winners will get a prize!

 

ADMISSION FEES FOR RACE CATEGORIES:
FUN: EUR 15 /team
COMPETITIVE: EUR 20 /team
CIGAR: EUR 60 /team

When we have finished all the running, it is time to go to KY’s Culture committee’s After party.

Sign up for the race

Facebook

WappuAalto on Facebook

15.00 Wappuaalto kickoff
18.00-18.15 Akateeminen Wartti (race)
19.00 Prize giving ceremony
21.00 Afterparty at Smökki

Wappen startar med Akademiska Kvarten!

Den fartfyllda 15-minutersstafetten gör comeback på Alvarsplatsen i Otnäs 20.4.2016. Evenemanget är en del av WappuAalto som äger rum samma dag.

Den fartfyllda 15-minutersstafetten gör comeback på Alvarsplatsen i Otnäs 20.4.2016. Evenemanget är en del av WappuAalto som äger rum samma dag.

Målet med Akademiska kvarten är att springa så långt som möjligt på 15 minuter. Loppet omfattar 7 etapper som kan delas upp mellan 5–7 löpare. Det är förbjudet att byta löpare mitt i etappen. Den sista löparen springer tills tiden går ut.

Loppet har tre olika serier: Tävlingsserien, skojserien och cigarrserien. Tävlingsserien är för de snabbaste sprintrarna medan skojserien avgörs utifrån gruppens stil. Ju mer anslående stil, desto bättre. Det lönar sig att satsa på kostymer, rekvisita och laganda. I cigarrserien mäter sig sponsorföretagen mot varandra. 

Deltagaravgiften inkluderar halarmärken för deltagarna, och vinnarna belönas med priser!

DELTAGARAVGIFTER:
SKOJ: 15 e /lag
TÄVLING: 20 e /lag
CIGARR: 60 e /lag

När vi sprungit klart är det dags att förflytta sig till efterfesten ordnat av KYs kulturkommitteé.

Anmälning till loppet

Facebook

WappuAalto i Facebook

 15.00 WappuAalto börjar
18.00-18.15 Akateeminen Wartti (tävlingen)
19.00 Prisutdelningsceremoni
21.00 Efterfest i Smökki

diitsdiits